Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко 01/04/2019

Тук можете да видите Обявлвнието Подробно .

Заповед за определяне на заявител 18/04/2019