На 06.10.1983г.

в новата част на гр.Несебър, тържествено отваря врати ОДЗ №2. на 15.05.1984г. по предложение на педагогическия екип, детското заведение получава името на известната детска писателка Калина Малина.. Директор на детското заведение е г-жа Мария Богданова..

От 02.02.1992г.

директор е г-жа Радостина Илчева.

От 05.05.2006г.

до настоящия момент детското заведение се ръководи от г-жа Людмила Василева.