.......................................

Забрани за внасяне неща. Уважаеми родители, Предоставям на вашето внимание допълнителните превантивни мерки, които ръководството на детското заведение прие за опазване живота и здравето на децата по време на пребиваването им в детската градина. Приетите правила са част от Правилника за дейността на Детска градина „Калина Малина” гр. Несебър: 1.Забранено е внасянето в групите на всякакви лекарства включително и витамини, сиропи, капки за нос, хомеопатични таблетки, хранителни добавки. В случай на нужда ( при хронично болни и алергични деца ) се разрешава предаването на една дневна доза, която се оставя на старшата мед.сестра. 2.Забранява се носенето и даването на лекарства в детскат градина, както и оставянето на лекарства в багажа на децата. 3.Забранява се внасянето на хранителни продукти и шишета с напитки, различни от вода. Препоръчваме на родителите, които носят на децата си вода да я подменят ежедневно. Шишетата да са с името на детето по възможност и с разпознаваем отличителен знак. 4.За рождени, имени дни и други празници се разрешава внасянето на торта, придружена със сертификат от производителя, пакетирани бонбони, 100% натурален сок в кутии с отразен на опаковката срок на годност. 5.През летния сезон (от 01.06. до 15.09.) предвид на високите дневни температури се забранява внасянето на торти, а за рождени дни да се доставя по желание на родителите друг вид почерпка. 6.Забранява се носенето на играчки от дома. 7.Забранява се внасянето на дребни играчки, модули от строители, мозайки, химикали, моливи и други остри и опасни предмети, като се задължават родителите ежедневно да проверяват раниците и джобовете на децата си. 8.Забранява се носенето от децата на мобилни апарати, бижута и други ценности. Персоналът в детската градина не носи отговорност за изгубването или повреждането им. При неспазване или нарушение на Правилника, родителите носят персонална отговорност.

Съвети към родителите на детето, постъпващо в първа група Детето е отглеждано в семейството. Общува и с други деца, но почти не е сменяло семейната среда. Как се чувства първия ден когато постъпи в детската градина? В повечето случай със сълзи и страдания и то не само за детето. Променя се не само обстановката, но и изискванията към него. Ако това е съпроводено и с липса на елементарни навици за спазване на режим или желание за самообслужване малкият човек ще страда повече. Необходимо е родителите да направят всичко възможно промяната, свързана с тръгването на детска градина да е минимална. Ето няколко стъпки към комфорта на детето в детската градина:  Приучете детето към дневен режим близък до този на детската градина:  Два три месеца преди това, го приучете да се храни и спи в определени часове;  Дайте му възможност да се храни само, покажете му как се държи лъжицата и как да я поднася към устата без да я разлива цялата. Не се притеснявайте за дрехите, защото в групата ще бъдат около 22 деца и е невъзможно всички да бъдат хранени от двама възрастни в часа за обяд – така, че по важно е да бъдат нахранени. Някой от три-годишните трудно се справят с обличането. Важно е децата да се обучават, дрехите да бъдат удобни и вие да имате търпение. Не изпращайте децата в детската градина като на модно ревю. Дрехите да са с ластик, без копчета и катарами, да не са тесни за обличане и не забравяйте, че те ще „работят” с тях 8-10 часа през деня. Създайте им комфорт. На фона на техните усилия да са самостоятелни и усилията на учителката и помощник-възпитателката да обслужват цялата група, обърнатия чорап може да ви изглежда като недоглеждане или небрежно отношение. Погледнете го с очите на детето, то е направило невероятно усилие и заслужава вашата похвала и поощрение. Поставете се на мястото на учителката, която на 22 деца в рамките на половин час показва, помага, насърчава децата и вашето мърморене, че чорапа не е обут както трябва страшно я обижда и наранява, вие така и няма да усетите напрегнатия труд, който е кипял в групата. Погалете детето и му помогнете да се научи правилно да се обува. Научете детето да ходи до тоалетна, както и да казва на възрастен когато се е намокрило. Децата в първа група не ползват гърне, така че навреме го научете да сяда на тоалетна чиния. .