ИМЕ ДЛЪЖНОСТ СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
Людмила Василева
директор
0879 532 707
Наталия Неделчева
домакин-касиер
0879 532 708
Даниела Гайдарова
зав. адм. служба
0879 532 709
Дияна Димова
старши учител
0879 532 710
Ина Гичева
учител
0899 369 340
Веселина Богоева
старши учител
0879 532 713
Веселина Сечанова
учител
0879 532 714
Мария Коларова
учител
0879 532 716
Константина Тодорова
главен учител
0879 532 717
Милена Фендулова
учител
0879 532 719
Димка Велкова
учител
0879 532 711
Стоянна Вълчева
учител по музика
0889 206 553
Десислава Великова
мед.сестра
0879 641 291
Величка Гайдарова
мед.сестра
0879 532 722
Елена Дойчева
ст.мед.сестра
0879 532 723
Мария Фешева
ст.мед.сестра
0879 532 724
Николай Ангелов
огняр
0879 532 721