Img

ДГ "Калина Малина" е детска градина с ясла с общинско финансиране.

Адрес: ж.к. "Младост" No 4, 8230 Несебър.

Телефон: +359 (0)554 45203; +359 (0)554 45203; +359 (0)554 45203